Lider Yayıncılık Coğrafya 11 Sayfa 188-189-190-191 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. İtalya’da etkili olan iklimler hangileridir?

Yarımada İtalya’sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir.
2. İtalya’da aktif volkanların ve depremlerin sık görülmesinin nedeni nedir?
Dünyada volkanik dağlar ve depremler levha sınırlarında görülmektedir. İtalya’da levha sınırlarında yer alan bir ülkedir. Ayrıca İtalya genç oluşumlu bir ülkedir ve Akdeniz deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Buna bağlı olarak ülkede aktif volkanlar bulunmakta ve depremler sık yaşanmaktadır.
3. İtalya’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri hangileridir?
İtalya’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri: sebze, meyve, üzüm, pirinç, turunçgil, zeytin, fındık, buğday ve mısır.
4. İtalya’da sanayi kuruluşları ve nüfusun büyük bir bölümü ülkenin hangi kesiminde yer almaktadır?
Ülkede sanayi kuruluşları ve nüfusun büyük bir bölümü ülkenin kuzeyinde toplanmıştır.
5. Fransa’nın gelişmiş olan başlıca sanayi kolları hangileridir?
Fransa’da gelişmiş olan sanayi kollarından başlıcaları; makine, dokuma, tekstil, deri, otomotiv, giyim, besin, kâğıt, elektrikli aletler, kimya, petrol ürünleri ve ulaşım araçlarıdır.
6. Fransa’da doğal nüfus artış hızı, şehirleşme oranı ve nüfus yoğunluğu nasıldır?
Fransa Avrupa’nın yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olmasına rağmen ülkede doğal nüfus artış hızı düşüktür. Fransa’da şehirleşme oranı yüksektir. Nüfusun %75’i şehirlerde yaşamaktadır. Fransa’nın nüfus yoğunluğu fazladır. (km[sup]2[/sup] yaklaşık 118 kişi düşer)
7. Fransa’nın sanayileşmesine etkide bulunan başlıca etmenler nelerdir?
Fransa’nın sanayileşmesi bakımından en önemli süreç 1824’ten sonrasıdır. Çünkü İngiltere’de aşırı derecede artan makine üretimi, bu ürünlerin ihracatını zorunlu kılmıştır. İngiltere parlamentosununun 1824’te çıkardığı makine ihracatını serbest bırakan yasa ile Avrupa’nın diğer ülkelerinde de sanayileşme süreci başlamıştır. Bu dönemde Fransa, İngiltere’den aldığı buharla çalışan dokumacılıkta kullanılan makinelerle sanayileşme sürecine girmiştir
Fransa’da sanayileşmeyle ilgili yeni bir adım, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra atıldı. Bu dönemde Fransa, askerî alanda yaptığı yatırımları sivil alana yöneltmiştir. Bu nedenle sanayi alanına daha çok kaynak ve teknoloji aktarılmıştır. Bu durum, ülkenin hızla gelişmesini kolaylaştırmıştır.
8. Fransa’nın başlıca yer altı kaynakları nelerdir?
Fransa’nın başlıca yer altı kaynakları; kömür, demir, boksit ve uranyumdur.
9. Fransa’nın en çok sattığı sanayi ürünleri hangileridir?
Ulaşım araçları, makineler, tarım ürünleri, kimyasal maddeler, demir-çelik, alüminyum ve giyim eşyası.
10. İngiltere’deki hangi olay Fransa’nın sanayileşme sürecine girmesini sağlamıştır?
İngiltere’de aşırı derecede artan makine üretimi, bu ürünlerin ihracatını zorunlu kılmıştır. İngiltere parlamentosununun 1824’te çıkardığı makine ihracatını serbest bırakan yasa ile Avrupa’nın diğer ülkelerinde de sanayileşme süreci başlamıştır. Bu dönemde Fransa, İngiltere’den aldığı buharla çalışan dokumacılıkta kullanılan makinelerle sanayileşme sürecine girmiştir
11. Fransa sanayisinde devletçilik politikasının önemi nedir?
Fransa’nın sanayileşmesindeki ilk süreçte küçük işletmeler vardı. 1840’da sanayi üretimi en çok on işçi çalıştıran küçük işletmelerde gerçekleştiriliyordu. 1830 ile 1848 yılları arasında özel sektörün de yatırımları önem kazandı. Bu nedenle Fransa’da sanayileşmenin gerçekleşmesinde başlangıçta devlet yatırımları etkili olmuştur.
12. Nijerya’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri hangileridir?
Nijerya’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri: yer fıstığı, kakao, kauçuk, çeltik, soya fasulyesi, pamuk, yağ palmiyesi, ak darı, süpürge otu ve mısırdır.
13. Nijerya’da tarım hangi yöntemle gerçekleştirilmektedir?
Nijerya’da tarımsal üretim bazı büyük işletmeler dışında geleneksel ve ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.
14. Nijerya’da hayvancılık hangi tekniklerle yapılmaktadır ve bu alandaki üretim yeterli midir?
Nijerya’da hayvancılık geçim için yapılan ve modern yöntemlerin uygulanmadığı tekniklerle yapılmaktadır. Bu nedenle hayvancılık faaliyetlerinde verim düşüktür.
15. ABD’de tarım alanlarının genişliği Nijerya’ya göre nasıldır? Değerlendiriniz.
Nijerya topraklarının %25’i tarıma elverişlidir. Ülkede sulanabilen araziler yüz ölçümün % 1’inden biraz fazladır (10 bin
km[sup]2 [/sup] ye yakın). Yıl boyu ekilebilen arazi oranı ise ancak % 3’tür. Bu nedenle Nijerya’da tarımsal üretim bazı büyük işletmeler dışında geleneksel ve ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Verim de buna paralel olarak oldukça düşüktür.
ABD, tarımsal üretim bakımından dünyanın sayılı ülkelerindendir. Ülke topraklarının yarısı tarıma elverişlidir. Tarım alanlarının geniş olmasının yanı sıra toprak verimliliği ve tarımda yüksek teknolojinin kullanılması, ABD’de tarımsal üretimin fazla olmasını sağlamıştır.
16. ABD’de hangi tarım ürünleri üretilmektedir?
ABD’de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri: buğday, mısır, arpa, pirinç, yulaf, hint darısı, soya fasulyesi, tütün, turunçgil ve pamuk.
17. ABD’de tarım hangi yöntemle gerçekleştirilmektedir?
ABD’de tarım alanlarından üst düzey verimin elde edildiği entansif tarım tekniği kullanılmaktadır.
18. ABD’de hayvancılık hangi tekniklerle yapılmaktadır ve bu alandaki üretimin önemi nedir?
ABD’de hayvancılık modern yöntemlerle yapılmaktadır. Bu nedenle hayvancılıkta verim yüksektir. Hayvansal üretimin yüksek olmasından dolayı ABD, dünyanın en büyük et, süt, tereyağı, peynir ve yumurta üreticisi konumundadır.
19. Küresel askerî örgütler hangileridir?
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
20. Greenpeace’nin kuruluş amacı nedir?
1971’te kurulmuş olan Greenpeace (Yeşil Barış) örgütü, çevre katliamlarına karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Greenpeace, çevreye zarar verenlere karşı gerçekleştirdiği eylemlerinde şiddet kullanmaz. Bu tür suçlara doğrudan tanıklık eder ve basın yoluyla suçu kamuoyuna bildirir. Bu örgüt, bağımsız çalışabilmek için devlet, siyasi parti ve şirketlerden
sponsorluk kabul etmemektedir. Ekonomik gücünü, bireylerden aldığı desteğe dayandırmaktadır.
21. Türkiye’nin üyesi olduğu bölgesel örgütler hangileridir?
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. İtalya’da yer şekilleri çok engebelidir. Ülkenin önemli bir kısmını
dağlar kaplar.
2. Fransa’da
okyanusal, karasal ve Akdeniz iklimi etkilidir.
3. İtalya, yer altı kaynakları bakımından
fakir bir ülkedir.
4. İtalya’da turizm
ülke ekonomisinde önemli bir yer tutar.
5. İtalya’da nüfus artış hızı düşüktür.
6. Fransa’da turizm ülkenin önemli gelir kaynaklarından biridir.
7. Fransa su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
8. Fransa’da ulaşım (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı) gelişmiştir.
9. Fransa sanayileşme bakımından sanayileşmiş ülkeler arasında yer alır.
10. İtalya’da gelişmiş olan başlıca sanayi kolları
otomotiv, gemi, kimya, tekstil ve gıda.
11. Fransa’da sanayinin gelişmesi şehirleşme oranının artmasını sağlamıştır.
12. Nijerya’da tarım geleneksel (ekstansif) yöntemlerle yapılır.
13. Nijerya’da tarım ülkenin ihtiyacını
karşılamaz.
14. Nijerya’da tropikal ve savan iklimi etkilidir.
15. ABD’de tarım alanları;
ülke topraklarının yarısını oluşturur.
16. ABD’de tarım modern (entansif) yöntemlerle yapılır.
17. ABD’de hayvancılıktan elde edilen verim
yüksektir.
18. ABD’de tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesinin nedeni iklim çeşitliliğidir.
19. ABD yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
20. NATO’nun kuruluş amacı; II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki etkisinin artırılmasını önlemek ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini korumak.
21. Birleşmiş Milletler’in aldığı kararları veto etme hakkı olan ülkeler ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Fransa’nın yer şekilleri çeşitlilik gösterir.
(D)
2. Fransa’da tundra iklimi etkilidir. (Y)
3. Fransa yer altı kaynakları bakımından zengindir. (Y)
4. Fransa ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelerdendir. (D)
5. Fransa’da kara ve demir yolu çok gelişmiştir. (D)
6. İtalya az gelişmiş ülkelerdendir. (Y)
7. Fransa’nın sanayileşmiş olmasının nedeni yer şekilleri ve iklim koşullarıdır. (Y)
8. Sanayi Devrimi’nden sonra Fransa’nın nüfusu çok azalmıştır. (Y)
9. Nijerya’da tarımsal verim çok yüksektir. (Y)
10. Nijerya’da tarım modern yöntemlerle yapılır. (Y)
11. Nijerya’da nüfus artış hızı yüksektir. (D)
12. Nijerya’da muson iklimi etkilidir. (Y)
13. ABD’nin tamamı düzlüklerden oluşmaktadır. (Y)
14. ABD’de tarım modern yöntemlerle yapılır. (D)
15. ABD’de nüfus artış hızı yüksektir. (Y)
16. ABD’de birden fazla iklim görülür. (D)
17. ABD, soya fasulyesi üretiminde dünyada ilk sıradadır. (D)
18. ABD dış satımında tarım ürünlerinin payı yoktur. (Y)
19. NATO, askerî bir örgüttür. (D)
20. Karadeniz Ekonomik İşbirliği küresel bir örgüttür. (Y)
21. Türkiye, Avrupa Birliği üyesidir. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Fransa’yla ilgili;

I. Doğal gaz ve petrol bakımından zengindir.
II. Tarım alanları DARDIR.
III. Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
IV. Ortalama yaşam süresi uzundur.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
2. Nijerya’yla ilgili;
I. Yaz ayları sıcak ve yağışlıdır.
II. Tarımsal verim yüksektir.
III. Beslenen hayvan sayısı azdır.
IV. En çok tahıl üreten ülkelerdendir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
3. İtalya’da aktif volkanların ve depremlerin çok olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekillerinin engebeli olması
B) Kuzey ve güney doğrultusunda geniş yer kaplaması
C) Levha sınırlarında bulunması
D) Akdeniz ikliminin etkili olması
E) Orta kuşakta bulunması
4. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Toprakların yarısı tarıma elverişlidir.
B) Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
C) Şehirleşme oranı yüksektir.
D) Tarım modern yöntemlerle yapılmaktadır.
E) Nüfus miktarı az olan ülkelerdendir.
5. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’yle ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir?
A) Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği ülkedir.
B) Tarım, modern yöntemlerle yapılır.
C) Petrol ve doğal gaz bakımından zengindir.
D) Sanayileşmeden dolayı doğal nüfus artış hızı yüksektir.
E) Şehirleşme oranı yüksektir.
6. I. Nüfus artış hızı fazladır.
II. Tarımsal üretimde geleneksel yöntemler uygulanır.
III. Tarımsal üretim daha çok pazara yönelik gerçekleştirilir.
Yukarıdakilerden hangileri ABD’ye ait özelliklerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
7. ABD’de tarımsal verim Nijerya’ya göre çok yüksektir.
Bu durum;

I. Bulundukları iklim kuşaklarının farklı olması
II. Uyguladıkları tarım tekniklerinin farklı olması
III. Toprak özelliklerinin farklı olması
etmenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 Reklamlar

Facebook

Üst