Koza Yayınları Coğrafya-9 Sayfa 60 Ölçme Değerlendirme Çalışmalarının Cevapları - 2014


#1
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
1. Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısı yıl boyunca değişir.
Verilen bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dünya’nın günlük hareketi
B. Yörüngenin elips şeklinde olması
C. Dünya’nın şekli
D. Ekvator’da yer çekiminin fazla olması
E. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı
2. I. Yer çekimi
II. Dönencelerin sınırı
III. Güneş ışınlarının geliş açısı
Dünya’nın şekli yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini etkiler?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I ve III E. II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
B. Kayalarda fiziksel parçalanmaların olması
C. Yerel saat farklarının oluşması
D. Gölge yönünün gün içinde değişmesi
E. 21 Haziranda Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin yaşanması

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
(Y) 1. Ekvator düzlemine dik olan yer ekseni, ekliptik düzlemine de diktir.
(D)2. Dünya’nın şeklinden dolayı Ekvator’un uzunluğu, tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazladır.
(Y) 3. Meltem rüzgârları Dünya’nın yıllık hareketi sonucunda oluşur.
C. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
1. Dünya, Güneş çevresindeki yıllık hareketini ekliptik (yörünge) adı verilen düzlemde yapar.
2. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları
Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir.
3. Dünya’nın her yerinde gece-gündüz eşitliği
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanır.
 Reklamlar

Facebook

Üst