Kayseri'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Kayseri'nin Matematik Konumu
Kayseri;
37° 39' 00.5"N
39° 18' 08.0"N Kuzey enlemleri

34° 53 '41.3"E
36° 57' 42.5"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Kayseri'nin Enlem ve Boylamı

38° 43' 14.1"N - 35° 28' 57.6"E

Kayseri'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

38.720571, 35.482653

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 


Reklamlar

Facebook

Üst