Karadeniz Bölgesi Hakkında Genel Bilgiler


cografya

Active member
#1

KARADENİZ BÖLGESİ

1-
Türkiye’nin kuzeyinde yer alır.
2- Yüzölçümü bakımından üçüncü büyük bölgemizdir.
3- Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz Bölümü olarak üç bölüme ayrılır.
4- Dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu yüzden:
a- Boyuna kıyılar görülür
b- Kıyıda girinti-çıkıntı azdır
c- Sinop dışında doğal liman yoktur
d- Falezler geniş yer kaplar(dalga aşındırması sonucu oluşan şekiller)
e- Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor yapılır.(Trabzon- Gümüşhane arasında ZİGANA, Bayburt- Erzurum arasında KOP geçidi bulunur.
f- Kıyı ile iç kesimler arasında iklim ve bitki örtüsü değişiktir. Kıyılarda Karadeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklim görülür. Ormanların en fazla olduğu bölgemizdir.
g- Kıyılarda yamaç yağışı(orografik yağış) görülür. Bu alanlar ormanlarla kaplıdır.
5- Bölgenin en sade bölümü Orta Karadeniz, en dağlık bölümü Doğu Karadeniz’dir.
6- Yeryüzü şekillerinin dağlık olmasından dolayı: kıyı kesimlerde dağınık yerleşme görülür, tarımda makine kullanımı azdır,heyelan olaylarına sıklıkla rastlanır.
7- Ülkemizde yağış ve akarsu rejimi düzenli olan tek bölgemizdir.
8- Balıkçılıkta Türkiye de ilk sıradadır.
9- Çay, fındık, keten kenevir üretiminde Türkiye de ilk sıradadır.
10- Taşkömürü yataklarına sahip tek bölgemizdir.(Zonguldak)
11- Bakır üretiminde Türkiye de ilk sırdadır.(Murgul-Artvin)
12- Nem miktarının en fazla, yıllık sıcaklık farkının en az olduğu bölgemizdir.
13- Sakarya, Bartın Çayı, Kızılırmak, Yeşilırmak ,Çoruh önemli akarsularıdır.
14- Bolu, Ilgaz ,Köroğlu, Küre -Canik- Giresun, Çimen, Kop, Mescit, Yalnızçam, Rize(Kaçkar tepesi 3937m)önemli yükseltileridir.
15- Nüfus kıyı şeridinde toplanmıştır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst