İzmir 'in Komşu İlleri


Admin

Administrator
#1
İzmir'in Komşu İlleri

İzmir ili; Ege Bölgesi'nin Kıyı Ege Bölümünde yer almaktadır.

İzmir'in sınır komşusu iller şunlardır;

Kuzeyde Balıkesir,
Batıda Ege Denizi,
Güneyde Aydın,
Doğuda Manisa ve Aydın ili yer almaktadır.

İzmir'e sınır komşusu olan illerin yerlerini aşağıdaki haritadan inceleyebilirsiniz.

izmir_komsu_illeri_haritasi.gif

(Neighboring Provinces of Antalya)


İzmir İsmi Nereden Gelmektedir?

Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna kelimesinin daha erken biçimlerinin Smira, Lesmira, Zmirra, İsmira, Samorna veya Smurna olduğu da iddia edilmektedir. Smyrna kelimesinin kullanılmasında, kentin kurulduğu yerin yakınında bir kutsal alanın bulunmasının etkili olduğu sanılmaktadır. Bu kutsal alanın, Halkapınar kaynağı ve bu kaynağın oluşturduğu gölcük olduğu iddia edilmektedir. Smyrna / İzmir adının, Ana Tanrıça Kaynağı / Gölcüğü veya en azından Ana Tanrıça / Kutsal Ana anlamlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Sözcük büyük olasılıkla Hitit kökenlidir.

Kaynak: izmir.gov.tr
 Facebook

Üst