İndirgenmiş Sıcaklık Nedir?


#1
İndirgenmiş Sıcaklık

Herhangi bir yerde ölçülen hava sıcaklığının (aktuel sıcaklığın), o noktanın 0 m yükseklikte (deniz seviyesinde) bulunduğu varsayılarak hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir.

Dünyada sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır.

Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için yükseltiden kaynaklanan sıcaklık farkı hesaplanır. Bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir.

Bir yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında fark fazla ise o yerin yükseltisi fazladır. Fark az ise yükselti de azdır.


Örnek:

1000 m yükseklikteki bir noktanın sıcaklığı –2 °C’dir. Bu noktanın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

Çözüm :

100 m’de sıcaklık 0,5°C azalırsa

1000 m’de X°C azalır.

X=1000 x 0,5 / 100 = 5 °C’dir.

İndirgenmiş Sıcaklık = Gerçek Sıcaklık + Sıcaklık Farkı

İndirgenmiş Sıcaklık = -2 +5

İndirgenmiş Sıcaklık = 3°C’dir.
 Reklamlar

Facebook

Üst