Heyelâna neden olan doğal ve beşeri faktörler


Admin

Administrator
#1
Heyelâna Neden Olan Faktörler

Eğim: Eğim fazla olduğu zaman toprak daha kolay taşınır. Ayrıca eğimin fazla olması yerçekimi etkisini artırarak tabakaların aşağı doğru kaymasını kolaylaştırır.

Arazi ve toprak özellikleri: Özellikle killi arazilerin bulunduğu yerlerde toprak suyu bünyesine alır ve şişmeye uğrar. Bunun sonucunda toprağın eğim doğrultusunda kayması kolaylaşır.

Yağış: Aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucu geçirimsiz tabakalar üzerinde biriken sular toprak kütlesinin ağırlığını artırarak yamaç dengesini bozar. Böylece ağırlaşan toprak kayar. Bu nedenle heyelan olayları daha çok yağışlar sırasında veya kar erimelerinin hızlandığı mevsimlerde görülür.

Tabakaların uzanış doğrultusu: Tabakalar eğime paralel ise heyelan daha fazla görülür.

Depremler ve volkanik patlamalar: Depremler ve volkanik patlamalar sonucu meydana gelen sarsıntılar tabakaların dengesini bozarak heyelana yol açabilir.

Beşeri faktörler: Yol, tünel ve kanal yapım çalışmaları ile maden çıkarımı sırasında meydana gelen patlatmalar yamaçların denge profilinin bozulması heyelana yol açabilir. Ayrıca bitki örtüsünün tahrip edilmesi heyelan olayını hızlandırır.
 


Reklamlar

Facebook

Üst