Harita Bilgisi Bulmaca Etkinliği


#1
Harita Bilgisi Bulmaca Etkinliği
harita_bilgisi_bulmaca_etkinligi.jpg

Bulmacayı ekten indirebilirsiniz.

Harita Bilgisi Bulmaca Etkinliği Cevapları

YATAY
4.
İzohips haritalarında nokta veya üçgen ile gösterilen yerlerdir. (ZİRVE)
10.
Renklendirme yöntemi ile çizilen haritalarda deniz seviyesine yakın alçak alanlar hangi renkle gösterilir. (YEŞİL)
11.
Göl, deniz, okyanus, ova, orman ve plato gibi coğrafi verilerin haritalar aktarılmasında kullanılan yöntem. (ALAN YÖNTEMİ)
12.
Deniz ya da göllerde aynı derinliğe sahip noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilerdir. (İZOBAT)
13.
Haritalardaki küçültme oranıdır. (ÖLÇEK)
15.
Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılan projeksiyondur. (KONİK PROJEKSİYON)
16.
Yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. (KABARTMA)
18.
Haritalardaki şekil ve alan bozulmalarını en aza indirebilmek için oluşturulan özel çizim yöntemleri. (PROJEKSİYON)
19.
Bilinen en eski Türk haritasını çizmiş ve “Divanü Lügati't-Türk” adlı kitabına eklemiştir. (KAŞGARLI MAHMUT)
20.
Haritacılıkla ilgilenen bilim dalıdır. (KARTOGRAFYA)

DİKEY
1.
Haritalar üzerinde yön göstermek için kullanılan yön oku hangi yönü gösterir? (KUZEY)
2.
Engebeler dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek hesaplanan alandır. (İZDÜŞÜM ALAN)
3.
Bir yerin kuş bakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır. (KROKİ)
5.
Haritalarda kullanılan sembollerin ve renklerin ne anlama geldiğinin açıklandığı bölümdür. (LEJANT)
6.
Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür. (ÇİZGİ ÖLÇEK)
7.
Ölçeği 1/20 000’den büyük olan haritalardır. (PLAN)
8.
Özel bir kullanım amacına uygun olarak hazırlanmış haritalardır. (TEMATİK HARİTALAR)
9.
İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına (izohips aralığına) ne denir. (EKÜİDİSTANS)
14.
Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı eğrilerdir. (İZOHİPS)
17.
İki yamacın birleştiği, su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır. (SIRT)
 Ekli dosyalar

Reklamlar

Facebook

Üst