Hakkâri’nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Hakkâri’nin Matematik Konumu
Hakkâri;
36° 57' 46.3"N
37° 48' 18.6"N Kuzey enlemleri

43° 17' 40.0"E
44° 48' 55.1"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Hakkâri’nin Enlem ve Boylamı

37° 34' 38.6"N - 43° 44' 12.2"E

Hakkâri’nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.577387, 43.736715

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.


 Reklamlar

Facebook

Üst