Göçlerin Nedenleri

#1
Göçlerin Nedenleri

1. Doğal Nedenler

• Depremler,
• Kuraklık,
• Erozyon,
• Volkan patlaması,
• Sel ve su baskınları
• Toprak kayması,
• Çığ düşmesi
• İklim Değişiklikleri

2. Sosyal Nedenler

• Eğitim,
• Sağlık,
• Macera arama,
• Dini nedenler,
• Kültürel farklılıklar,
• Daha iyi yaşama isteği

3. Siyasi Nedenler

• Nüfus mübadeleleri,
• Savaşlar,
• Etnik çekişmeler,
• Disel inançları özgürce yaşama isteği,
• İhtilaller,
• İç isyanlar,
• Terör olayları,
• Sınır değişiklikleri

4. Ekonomik Nedenler

İş İmkânları,
Doğal kaynakların varlığı,
Geçim sıkıntısı,
Gelir dağılımındaki dengesizlik,
Tarımda makineleşme (kırsal alanda işsizlik ortaya çıkarır)
 

Son mesajlar

Reklam

Facebook

Üst