Giresun'un Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1

Giresun'un Matematik Konumu
Giresun;
40° 02' 51.5"N
41° 04' 45.4"N Kuzey enlemleri

37° 59' 22.1"E
39° 10' 38.2"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Giresun'un Enlem ve Boylamı

40° 55' 03.3"N - 38° 23' 33.4"E

Giresun'un Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.917575, 38.392614

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Facebook

Üst