Fiziki Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları


#1
Fiziki Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları

Fiziki Coğrafya
Yerküre, havaküre ve su kürede meydana gelen olayları inceler.

Fiziki Coğrafyanın alt dalları;

a. Jeomorfoloji
b. Hidrografya
c. Klimatoloji
d. Biyocoğrafya
e. Matematik Coğrafya

Fiziki Coğrafyanın Yararlandığı Bilim Dalları

a. Jeomorfolojinin yararlandığı bilim dalları:
 • Jeofizik
 • Jeoloji
 • Pedoloji (Toprak bilimi)
 • Litoloji (Taş bilimi)
gibi bilimlerin araştırma, veri ve sonuçlarından yararlanır.

b. Hidrografyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Hidroloji (Sular bilimi)
 • Potamoloji (Akarsu bilimi)
 • Limnoloji (Göl bilimi)
 • Oseonografya (Okyanus bilimi)
 • Hidrojeoloji (Yeraltı suları)
gibi bilim dallarından yararlanır.

c. Klimatolojinin yararlandığı bilim dalları:
 • Fizik
 • Meteoroloji'nin gözlem ve sonuçlarından yararlanır.
d. Biyocoğrafyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Biyoloji
 • Botanik
 • Zoolojinin
 • Tıp
gibi bilim dallarından yararlanır.

e. Matematik coğrafyanın yararlandığı bilim dalları:
 • Astronomi (Uzay bilimi)
 • Kartoğrafya (Harita bilimi)
 • Matematik
gibi bilim dallarından yararlanır.

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Beşeri Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları ve Açıklamaları
 Son mesajlar

Facebook

Üst