Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları


#1
Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Fiziki Coğrafya

Yerküre, havaküre ve su kürede meydana gelen olayları inceler. Fiziki Coğrafyanın alt dalları;

a. Jeomorfoloji

Yerşekillerinin oluşumunu ve yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini inceler. Epirojenez (kıta oluşumu, orojenez (dağ oluşumu), volkanizma, depremler gibi içi kuvvetlerle; akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalga ve akıntılar gibi dış kuvvetlerin oluşumunu ve oluşturduğu yerşekillerini inceler.

b. Hidrografya

Okyanuslar ve denizlerde su hareketlerini, karalarda yer üstü, yer altı sularının dolaşımını inceler.

c. Klimatoloji

İklim tiplerinin ortaya çıkmasında etkili olan yağış, sıcaklık, basınç, rüzgâr gibi iklim elemanlarını ele alıp, bunların dünya üzerindeki dağılışını inceleyen bilimdir.

d. Biyocoğrafya

Biyosfer adı verilen canlılar küresinde topluluk halinde bulunan bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışını, bu dağılışta etkili olan iklim, toprak ve yeryüzü şekillerini ele alır.

e. Matematik Coğrafya

Yeryuvarlağının biçimi, büyüklüğü, yeryüzünün çizimi konularını ele alır.

Fiziki Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Beşeri Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları ve Açıklamaları
 Son mesajlar

Facebook

Üst