Erozyonu Oluşturan Faktörler

#1

Erozyonu Oluşturan Faktörler

• Yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması

• Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi

• Toprağın aşırı işlenmesi

• Meraların aşırı otlatılması

• Toprağın eğime paralel sürülmesi

• Yangınlar

• Ani su taşkınları

• Yağışların düzensiz olması (İklimin etkisi)

• Ana materyalin etkisi

• Yanlış arazi kullanımı
 

Facebook

Reklam

Üst