Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler


#1
Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir.

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünya’nın geoid şeklinden dolayı güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür.

Buna bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ortalama sıcaklık değerleri azalır.

Sıcaklık Enlem İlişkisine Örnekler

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı azalması,

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırı ve buzulların ulaştığı yükselti sınırı azalması,

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitlilik azalması,

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki çeşitliliği azalması,

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe buharlaşma miktarı azalması,

• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe tarım, orman ve yerleşme sınırı azalması,

• Akdeniz kıyılarında buharlaşmanın Karadeniz kıyılarından fazla olması,

• Antalya’nın Samsun’dan sıcak olması,

• Türkiye’de kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması,

• Akdeniz bölgesinde tarım ürünlerinin daha erken olgunlaşması,

• Ekvatordan gelen okyanus akıntıları sıcaklığı artırması, kutuplardan gelen okyanus akıntıları sıcaklığı azaltması,

• Makiler Akdeniz kıyılarında 700 - 800 m, Ege kıyılarında 500 - 600 m, Marmara kıyılarında 300 -400 m, yükseltiye kadar çıkabilmektedir. Bu durumun nedeni, enlem etkisiyle sıcaklığın Akdeniz'den Marmara’ya doğru azalmasıdır.

Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler

Sıcaklık Enlem İlişkisine Ters Durumların Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler
 Facebook

Üst