Dünyanın En Büyük Vadisi Büyük Rift Vadisi


#1
Dünyanın En Büyük Vadisi Büyük Rift Vadisi

Büyük Rift Vadisi yaklaşık 6.000 kilometre uzunluğunda, Suriye'nin kuzeyinden Afrika'nın doğusunda Mozambik'in ortalarına kadar uzanan engin bir coğrafi ve jeolojik şekildir. Vadinin genişliği otuz ilâ 100 kilometre arasında değişir. Derinliği ise birkaç yüz metreden binlerce metreye değişir. Adı kâşif John Walter Gregory tarafından konmuştur. Aynı zamanda bu çöküntü hattı Dünyanın en büyük fay hattıdır. Doğu Afrika'dan başlar. Türkiye'nin güneyinde Amik Ovasında son bulur.

Kaynak: vikipedi
 Reklamlar

Facebook

Üst