Dünyanın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sonuçları


#1
Dünyanın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sonuçları

Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır.

Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık, ekliptik (yörünge düzlemi) ile yer ekseni arasında 66°33’ açı vardır. Buna eksen eğikliği denir.

Eksen eğikliği hiçbir zaman değişmez.

Dünya güneşin karşısında 23°27’ lık eksen eğikliği ile döner.

Eksen eğikliğinin sonuçları dünyanın yıllık hareketiyle birlikte ortaya çıkar.

Dünyanın eksen eğikliği ve hıllık hareketinin sonuçları ;

• Mevsimler oluşur.

• Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı yıl boyunca değişir.

• Eksen eğikliğine bağlı olarak dönenceler ortaya çıkmıştır. (Dönenceler güneş ışınlarının 90° lik açıyla geldiği son noktalardır.)

• Eksen eğikliğine bağlı olarak kutup daireleri ortaya çıkmıştır.

• Güneş’in doğuş ve batış saatleri yıl boyunca değişir.

• Güneş’in ufukta doğup ve battığı yerler yıl boyunca değişir.

• Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliği yıl boyunca değişir.

• Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

• Aynı anda her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanır.

• Gece gündüz süreleri yıl boyunca değişir. (Ekvatorda her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır.)

• Gece gündüz süreleri arasındaki fark kutuplara gidildikçe artar.

• Gece gündüzü birbirinden ayıran aydınlanma çemberi yıl boyunca kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında yer değiştirir.

• Cisimlerin gölge boyları yıl boyunca değişir.

• Matematik iklim kuşakları oluşur.

• Muson rüzgârları oluşur.

• Güneş ışınları, yıl boyunca sadece dönenceler arasındaki yerlere dik açıyla düşer.

Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu?

Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı!

Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı!
 Son mesajlar

Facebook

Üst