Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı!


#1
Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı!

Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır. Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık açı vardır. Buna eksen eğikliği denir.

Eksen eğikliği az olsaydı. Örneğin eksen eğikliği 15° olsaydı;

1. Dönenceler 15° Kuzey ve Güney enlemlerinden geçerdi.

2. Kutup daireleri 75° Kuzey ve Güney enlemlerinden geçerdi.

3. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı 15° olurdu (Yani yer ekseni yörünge düzlemine 15° eğik olurdu).

4. Gece ve gündüz arasındaki süre farkı azalırdı.

5. Güneş ışınları 15° enlemleri arasına dik gelirdi. (Güneş ışınlarının dik geldiği alan daralırdı)

6. Tropikal kuşak daralırdı.

7. Kutup kuşağı daralırdı.

8. Orta kuşak genişlerdi.

9. Tropikal kuşakta sıcaklık ortalaması artardı.

10. Orta kuşakta yazlar daha serin, kışlar daha ılık olurdu.

11. Türkiye yazın daha serin kışın daha ılık olurdu.

12. Sıcaklık kutuplarda azalır, orta kuşakta azalır, sıcak kuşakta artardı.

Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu?

Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı!

Dünyanın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sonuçları
 


Reklamlar

Facebook

Üst