Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler


#1
Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir.
Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan başlıca faktörler şunlardır:

• Beslenme ve barınma şartlarının iyileşmesi
• Tıptaki ilerlemeler
• Sağlık hizmetlerinin gelişmesi (aşılama, salgın hastalıkların önlenmesi)
• Teknolojinin gelişmesi ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi
• Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi
• Ülkelerin nüfusu artırıcı ya da dengeleyici nüfus politikaları
• Doğurganlık ve ölüm oranları
• Gelir seviyesindeki artışa bağlı olarak yaşam standartlarının yükselmesi
• Kadınların eğitim düzeyinin artması ve iş hayatına girmeleri
• Göç hareketleri
• Savaşların azalması
• Ülke sınırlarındaki değişiklikler
 


Reklamlar

Facebook

Üst