Doğanın İnsan Üzerindeki Etkilerine Örnekler


#1
Doğanın İnsan Yaşantısına Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler

• Ilıman iklim kuşağında nüfus ve yerleşmenin fazla olması

• Ilıman iklim kuşağında yaşayan insanların kışın kalın, yazın ince elbise giyinmesi

• Dağlık engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması

• Yağışın az olduğu yerlerde meskenlerin kerpiçten; yağışın fala ormanların gür olduğu yerlerde meskenlerin ahşaptan yapılması

• Güneşlenme süresinin fazla olduğu Akdeniz kıyılarında deniz turizminin gelişmesi

• Kutuplara yakın alanlarda yaşayan insanların kalın kıyafetler giymeleri, Afrika’da yaşayan insanların ince kıyafetler giymesi

• Güneydoğu Asya’da insanların temel besin maddesini pirinç olması

• Eskimoların evlerini buzdan yapması

• Her yıl farklı sayıda tropikal siklonun meydana gelmesi

• Aşırı yağışa bağlı olarak sellerin meydana gelmesi

• Su kaynakları çevresinde ve verimli toprakların olduğu yerlerde tarımın gelişmesi

• Volkanik alanların çevresinde nüfusun fazla olması

• Doğal çevre koşulları insanların karakterlerini de etkilemektedir. Örneğin soğuk bölgelerde yaşayan insanlar daha mücadeleci karaktere sahiptir.
 Facebook

Üst