Common Wealth Ülkeleri


Admin

Administrator
#1
Common Wealth Ülkeleri

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile dominyon statüsünü kazanmış olan deniz aşırı ülkelerin topluluğuna, resmî olarak 1921 yılından beri verilen ad. İngilizce olarak asıl karşılığı (The British Commonwealth of Nations = Britanya Milletler Topluluğu). Britanya İmparatorluğu da bu topluluğun içinde olmakla beraber, üye statüsünü haiz değildir. Bu topluluğun içinde bulunan siyasî birlikler, Birleşik krallıktan başka, giriş sırasına göre, şunlardır: Kanada Dominyonu, Avusturalya Convmonwealthı, Yeni Zelanda, Güney Afrika Birliği, Hindistan Cumhuriyeti, Pakistan Cumhuriyeti, Seylân, Britanya Milletler Topluluğuna bağlı bulunan bu siyasî birliklerden Kanada, Avustralya, Güney Afrika Birliği, Hindistan ve Pakistan aynı zamanda federal birer devlettirler. Önceleri statüleri birer dominyon olan Birmanya ile İrlanda, 1948 ve 1949 yıllarında bu topluluktan çıkarak ayrı birer bağımsız devlet olmuşlardır.

Britanya Milletler Topluluğuna meydana getiren bu siyasî birlikler, birlik kuvvetinin ve tesanütün verdiği fayda ve karşılıklı menfaat prensibi üzerine kurulmuştur. Bir federasyon olmadığı için, federal anayasası, federal hükümet merkezi, müşterek kanunları yoktur. Bu topluluğun istikbali, sadece bu müşterek menfaatlerin devamına ve kar şılıklı istifadenin derecesine bağlı bulunmaktadır.
 Reklamlar

Facebook

Üst