Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları ve Açıklamaları


#1
Coğrafyanın Yararlandığı Bilim Dalları ve Açıklamaları

Jeoloji: Yer kabuğunun oluşumunu gelişimini ve yapısını inceler. Yer bilimidir.

Jeofizik: Yer kürenin iç yapısını ve fiziksel özelliklerini inceler.

Jeodezi: Yer ölçme bilimi. Dünya’nın şeklini, boyutlarını ve büyüklüğünü inceler.

Astronomi: Dünya’nın geçmişi, güneş sistemi, yıldız, gezegen, uydu, göktaşı gibi gök cisimlerinin konumlarını hareketlerini, kimyasal yapılarını inceler. Uzay bilimi.

Kartografya : Harita bilimi.

Litoloji: Taş bilimi (Petrografi ).

Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler. Toprak bilimi.

Jeopolitik: Coğrafi konumun uluslararası etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Meteoroloji: Atmosferin yapısını, bileşimini ve atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceler.

Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır.

Teknocoğrafya: Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim dalıdır.

Antropoloji: İnsan kökenini ve ırkları inceleyen bilim dalıdır. İnsan bilimidir.

Etnoloji: İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı. Halk bilimi.

Sosyoloji: Toplum bilimi.

Demoğrafi: Nüfusu inceleyen bilim dalıdır. Nüfus bilimi.

İstatistik: Çeşitli olayları ve nesneleri düzenli olarak tespit edip grafik ve rakamlarla ifade eden bilim dalıdır.

İktisat: Üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonomi.

Felsefe: Varlığı ve bilgiyi araştıran düşünsel daldır.

Siyaset: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalıdır.

Tarih: Geçmişte yaşayan toplumların hayatlarını yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalıdır.

Fizik: Madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır.

Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalıdır.

Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

Tıp: Hastalıkların tedavisine yönelik teknik ve bilimsel çalışmaları inceleyen bilim dalıdır.

Fiziki Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Beşeri Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları
 


Reklamlar

Facebook

Üst