Coğrafya 12 Sayfa 53 Etkinlik Çalışması


#1
Aşağıdaki tabloları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız.

1. Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir. Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar. Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.

En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır. Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır.
Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik açıdan geri kalmış olmalarıdır.


2. Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi, Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur. Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır.

Yine rakamlar en az artış için bizi Afrika kıtasına götürür. Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeker.
 


Reklamlar

Facebook

Üst