Coğrafya 12 Sayfa 49 Etkinlik Çalışması


#1
Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun yıllara kıtalara göre dağılımı verilmiştir. Bu tabloya bakarak ve
ön bilgilerinizden yaralanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 1950 - 1990 yılları arasında hangi kıtalarda nüfus daha fazladır?

Asya ve Avrupa daha fazladır.

2. 2015 - 2050 yılları arasında en fazla nüfus artışı hangi kıtalarda olacaktır? Nedenlerini söyleyiniz.

Asya ve Afrika kıtalarında olacaktır. Bu kıtalarda önlenemez bir doğum artışı söz konusudur. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesiyle bebek ölümleri azaltacak insan ömrü uzayacaktır.

3. Tabloda 1950 - 2050 arasında nüfus artış hızının azaldığı kıtalar hangileridir? Nedenlerini Tartışınız.

Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında azalma görülecektir. Bu ülkeler de gelişmişliğe bağlı olarak doğum oranları düşüktür. Yaşam standartlarının yüksek olması, eğitim seviyesinin yüksek olması, kadınların iş hayatında olması ve aile planlamasının yapılması doğum oranlarını azalmasında rol oynamaktadır.
 


Reklamlar

Facebook

Üst