Coğrafya 12 Sayfa 45 Etkinlik Çalışması


#1
Sanayileşme

Sanayileşme göç ve nüfusu artırır.
Sanayileşme çok hızlı gerçekleşmiştir
Sanayileşme insanlara iş olanağı sağladığı için çekici etmenlerin başında gelir

Göç

Şehirlerdeki çekici faktörler göçe yol açmaktadır
Göçün en büyük etkisi
kentlerde görülmektedir.
Küçük yerleşim birimleri göçle birlikte büyük şehirlere dönüşmüşlerdir

Şehirleşme

Sanayileşme ve göç sonucunda şehirleşme ortaya çıkmıştır
Verimli tarım arazileri şehirlerin işgali altında kalmıştır
Her çağın şehirleşme özelliği farklılık gösterir.
 


Reklamlar

Facebook

Üst