Coğrafya 12 Sayfa 44 Ders Dışı Etkinlik Çalışması


#1
1. Bombay’ın dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

Ülkenin diğer kentlerine göre yaşam standartlarının daha yüksek olması, buraya çok sayıda insanın göç etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kent, farklı toplulukların ve kültürlerin çeşitliliğini yansıtır.

2. Bombay’ın Hindistan ekonomisine olan katkılarını yazınız.

Bombay, ülkenin en önemli ticaret, finans, kültür ve eğlence merkezidir. Kentte çok sayıda müze, kütüphane, tiyatro, sinema, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Bombay, “Bollywood” olarak adlandırılan Hint sinema sanayisinin de merkezidir. Kent, bunun yanı sıra çıkarılan çok sayıda gazete, televizyon ve kurulan radyo istasyonuyla da önemli bir medya merkezidir.

3. Dünyada Bombay’a benzer özellikler gösteren hangi şehirler örnek verilebilir? Araştırınız.

Meksika (Mexico city) , Yeni Delhi (Hindistan) gelişmekte olan ülkelerin milyonluk şehirleri örnek verilebilir
 


Reklamlar

Facebook

Üst