Coğrafya 11 Sayfa 164-165 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
SORU-1 Günümüzde insanların seyehat etmesindeki en önemli faktörler:

Şehir hayatının vermiş olduğu yoğun iş temposuna bağlı olarak insanların dinlenme ,eğlenme ihtiyacı,gelir seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak artan gezme başka memleketleri görme isteği çünkü gelir seviyesi yüksek olan insanlar daha çok turizm faaliyetleri içerisinde bulunabilir,insanların kültürlerine olan düşkünlük geçmişlerini öğrenme isteği ,iş seyehatleri, panayır, fuar,festivaller ,din ,sportif faaliyetler yarışmalar ,eğitim öğretim gösterilebilir.


SORU- 2 Doğa turizminin son dönemlerde artış göstermesinin nedenleri:

Doğa turizminin son dönemlerde artış göstermesinin sebebi insanların yaşam alanlarındaki doğallığın bozulmasına bağlı olarak aşırı kentleşme ,iş temposu,teknolojinin hayatımızı aşırı derece etkilemesine bağlı olarak insanların bu ortamlardan uzaklaşma isteği şehirlerdeki gürültü kirliliğinden uzaklaşma duygusu eskiye duyulan özlem gösterilebilir.


SORU-3 Turizmin görülmeyen ihracat olarak değerlendirilmesinin nedeni:

Ülkeler mal üreterek ürettikleri malı dış ülkelere satarak gelir elde ederler.Turizm faaliyetlerinde mal olarak dışarıya sattıkları zaten var olan doğa güzellikleri,tarihi eserler,iklim özelliklerinin kendilerine sunduğu avantajlardır özel bir üretim yapmalarına gerek yoktur,bu noktadan yola çıkarak turizm ülkeye döviz girdisi sağlayan ancak yurt dışına bir şey satmadan elde edilen gelirdir.

SORU-4 Gelecekte insanları seyehate yönlendiren etmenlerden hangileri daha etkili olacaktır:

Gelir seviyesindeki yükselme,ulaşım hizmetlerinde ki gelişmeler,din,merak ,ve aşırı şehir hayatının verdiği stres,gürültü kirliliğinden kaçma isteği ile ortaya çıkan dinlenme eğlence ihtiyacı iş bağlantıları amacıyla yapılacak seyehatler söylenebilir.

SORU-5 Herhangi bir alanın ulusal park olarak belirlenmesinde etkili olan faktörler:

Canlılar için geçmişin izlerini taşıyabilecek eserlerin bulunduğu alanlar olması,doğal ortamın korunduğu çok geniş yaşam bölgeleri olmaları,doğal güzelliklere sahip bir alan olması milli park olarak belirlenmesinde etkilidir.

Örnek: Amerikada Yelowstone parkı geniş bir alan içerisinde doğal yapılarını koruyan gayzerleri,sıcak akarsuları,boz ayıları,kanada geyikleri ile dünya üzerinde en geniş bozulmamış ekosisteme sahip bölgelerden biridir.Yine Afrika kıtasındaki serengeti bölgesi bölgede yaşayan canlılar için son derece doğal kalabilmiş bir yaşam alanıdır.

SORU- 6 Milli parkların daha çok Afrika ve Amerika kıtalarında görülmesinin sebebi:

Amerika Kıtasının geç keşfedilmesine bağlı olarak insan yerleşimine geç açılması doğal ortamın korunduğu geniş yaşam bölgelerinin olması,bu kıtalarda bazı alanların insan yerleşimine uygun olmayan koşullar taşıması doğal hayatın daha kolay korunmasında etkili olmuştur.

SORU-7 Doğaya yönelik turizm etkinlikleri:

Rafting,yayla turizmi,safari,doğa yürüyüşleri,dağcılık örnek verilebilir.

SORU-8 Türkler tamamen Orta Asya da kalsalardı bugünkü türk kültürü nasıl olurdu:

Türkler Orta Asya'da kalmış olsaydı bu kadar zengin bir kültürel yapıya sahip olamazdı .Çünkü sadece bulunduğu bölgedeki coğrafya şartlarından etkilenecek kültür öğelerini Orta Asya bölgesindeki yaşam koşulları belirleyecek ve çok fazla diğer kültürlerden etkilenemeyecek daha dar kapsamlı bir kültürel yapısı olacaktı.Orta Asya'da tarım koşulları elverişsiz olduğu için tarım daha geri planda yapılabildiği kadar küçük baş hayvancılığa dayalı bir kültür oluşacaktı.Deniz etkisinden kapalı kalacak giyim tarzlarından ,ekonomik faaliyetlerinde daha kısıtlı bir kültürel yapıya sahip olacaklardı.Yine dini yönden İslamiyetle tanışamama durumu olabilir buda dinin kültüre etkisinde islamiyeti devre dışı bırakabilirdi.

SORU-9 Türklerin ilk zamanlar göçebe olarak yaşamasının coğrafi ve beşeri nedenleri nelerdir:

Yerşekilleri ,iklim özellikleri,bağımsız yaşama isteği,tarım imkanlarının kısıtlı olmasına bağlı olarak yerleşik hayatı çokda benimsememeleri ,bozkır kültürü etkili olmuştur.

SORU-10 Türklerin ilk çıktıkları Orta Asya’dan komşuları moğallar ve Çinlilerden ayıran özellikleri nelerdir:

Çinliler yerleşik hayatı benimsemiş daha pasif özellik gösteren savaşçı olmayan bağımlılık altına girmeye müsayit ,tarımsal faaliyetlerle uğraşan bir özellik gösterir.

Moğallar hakimiyet anlayışı olarak orman kültürünü benimseyen yak yık yoket doğrultusunda davranan bir özellik gösterirler.

Türkler ise hakimiyet anlayışı olarak eşitlik adalet anlayışını savunan bozkır kültürü benimsemiş yarı göçebe yaşayan hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir özellik gösterir.

SORU-11 Orta Asya’da yaşayan Türkler ile Balkanlarda yaşayan Türklerin ortak ve farklı yönleri:

Devlet yapıları teşkilatlanma olarak aynı özellik gösterirler.Orta Asya Türkleri daha aktif savaşçı ve göçebe hayat bağlı bir yaşam tarzı sürerler.Balkanlardaki Türkler ise yerleşik hayatı benimsemiş bir yaşam tarzı gösterir.Tarımsal faaliyetler ön plan çıkar.Osmanlı sonrası Müslüman özellik gösterirler.

SORU-12 Türkiyede yaşayan Türkler İle Özbekistan’da yaşayan Türklerin ortak ve farklı yönleri:

Anadoluda yaşayan Türkler yerleşik hayatı benimsemiş tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı bir özellik gösterir.Özbekistan’daki Türkler daha çok göçebe hayatı benimsemişlerdir ekonomik faaliyet hayvancılık olarak ön plana çıkar.

Ortak olarak dil birliği din (özellikle Türklerin Müslümanlığı kabulu ile birlikte)birliği ülkü birliği söylenilebilir.

SORU-13 Orta Asya ile Türkiye’nin coğrafi olarak benzer ve farklı özellikler nelerdir .Türk kültürünü nasıl etkilemiştir.

Yerşekilleri bakımından iklim özellikleri bakımından bitki örtüsü bakımından iç kesimler benzer özellik gösterebilir.Ancak Türkiye’nin üç tarafının denizlerle kaplı olması en önemli farklılıklardan biridir.Benzer özelliklerine bağlı olarak ekonomik faaliyetlerde hayvancılık ön plana çıkıyor el işleri,halı kilim dokumacılı gibi farklılık olarak Türkiye’deki iklim çeşitliliği gerek tarımsal yapıyı beslenme alışkanlıklarını etkilemiştir.Deniz kültürü Türk kültürü içerisine girmiştir.Türk kültürü etkileşim alanı olarak Anadolu’nun eskiden beri uygun bir yerleşim alanı olmasının verdiği kültürel zenginliğin izlerinden etkilenmiştir.

SORU-14 Türklerin Anadolu’yu yerleşim yeri olarak seçmelerinin coğrafi nedenleri:

Yerşekilleri ,iklim ,bitki örtüsü özellikleri yerleşmeye müsayit verimli topraklara sahip olması.

SORU- 15 Bu soru için Türk kültürünün oluşumunda etkili olan maddi ve manevi değerler hakkında bilgi verilebilir

.Örnek örf adetler,gelenek görenek,giyim tarzı,din,ahlak anlayışı gibi bu soruyu sizin yorumlamanız gerekiyor.

SORU-16 Dünyada önemli hammadde alanları olan ülkeler ve bölgeler aynı zamanda Pazar alanlarıdır neden:

Hammadde potansiyelinin yüksek olduğu özellikle geri kalmış ülkeler bu hammadde kaynaklarını işleyecek teknolojiye ve birikime sahip ülkeler değillerdir.Bu nedenle ellerindeki hammadde kaynaklarını dışarıya işlenmeden satarlar ve kendileri dışarıdan bu ürünleri işlenmiş olarak almak zorunda kalırlar bu nedenle önemli bir pazar alanı oluştururlar.Yine bu tarz ülkeler gelişmişlik seviyesi düşük olduğundan aile planlaması olmayan nüfus potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerdir.Yine yerleşmeye uygun alanların nüfuslanarak hammadde kaynakları ile yakınlık göstermesi de bu ülkelerin önemli pazar olmasında etkili olur.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ1- SANAYİ

2- ULAŞIM

3- ------------------

4- OTAĞ

5- GÖÇEBE

6- GÖKTÜRK YAZITLARIAŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA D ,YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ KOYUNUZ.

1- D 2- Y 3- D 4- D 5- YAŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1- B 2- A 3-C 4-A 5-D 6-D 7-B 8- C 9-A 10-C 11-A 12-E

Kaynak: cografyaetkinlikleri.blogcu.com
 Reklamlar

Facebook

Üst