Coğrafya 10 Sayfa 205 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
BULMACA
1-Cebeli Tarık
2-Hürmüz
3-Süveyş
4-Macellan
5-Panama
6-Malaka
7-İpek yolu
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Coğrafi keşifler sonrasında hangi kıta ve okyanusların önemi artmıştır?

Keşifler sonrasında Hint okyanusunun Atlas okyanusunun ve Büyük okyanusun önemi artmış beraberinde yeni bir kıta olan Amerika ,Avrupa kıtaları önem kazanmıştır.
2-Günümüzde Çin Hindistan, Japonya gibi ülkelerde üretilen mallar dünya pazarlarına hangi yollarla ulaştırılmaktadır?
Özellikle bu bölgede üretilen mallar dünya pazarlarına deniz yolu taşımacılığı ile taşınmaktadır. Bu esnada bu bölgelere yakın olan deniz yolu üzerindeki boğazlar bu aktarımda önemli bir rol oynar.
3-Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ,Cebeli Tarık Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları olmasaydı dünya ticareti nasıl bir değişim gösterirdi?
Bu ticaret yolları olmasaydı dünya ticareti daha dar kapsamlı iç Pazar piyasasına dayalı gerçekleşirdi. Ticaret yolları eskiden ön plana çıkan ipek ve baharat yolu üzerine kurulur. Mümkün olduğunca demir ve karayolu bağlantıları ile sağlanırdır.Maliyet artardı.
4-Afrika’nın Güney kesimlerindeki demir yolları daha çok hangi amaçla kullanılmaktadır?
Demir yolları maden bölgelerini neden limanlara bağlar?

Daha çok yer altı kaynakları aktarımında kullanılmaktadır. Maden bölgelerini limanlara bağlar. Maden bölgelerindeki yer altı kaynaklarının dış pazarlara taşınmasında avantajlar sağladığı için liman bağlantılı olması önemlidir ve bu amaçlanır.
5-Hindistan neden hem kara hem de demir yollarının dan oluşan sık bir ulaşım ağına sahiptir?
Hindistan bulunduğu bölge içerisinde yoğun nüfus özelliklerine sahiptir. Ekonomik anlamda çevre bölgelere oranla daha aktif bir yapıya sahiptir. Mevcut nüfus özellikleri ve ekonomik faaliyetlerinin yoğunluğu kara ve demir yollarının ön plana çıkmasında etkilidir. Özellikle demir yolları bakımından gelişmiştir.
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
1-Akdeniz’i Kızıldeniz’e SÜVEYŞ Kanalı bağlar.
2-Uzun mesafelerdeki yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik yol DENİZ yoludur.
3-İSTANBUL ve ÇANAKKALE Boğazları Karadeniz’i Akdeniz’e bağlar.
4-Orta Doğu petrollerinin taşınmasında HÜRMÜZ Boğazı önemlidir.
 


Reklamlar

Facebook

Üst