Coğrafya 10 Sayfa 107 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Biyoteknolojinin ilerde hangi gereksinimi karşılayacağı beklenmektedir?

Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.
Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.
2.Selçuklular zamanında kervansarayların yaygınlaşması hangi ekonomik faaliyetin ön planda olduğunu gösterir?
Ticari faaliyetlerin ön planda olduğunu ve geliştiğini gösterir.
3.Sanayi Devrimi tarımı nasıl etkilemiştir?
Buharlı traktör, toprağın daha kolay, daha hızlı ve daha iyi işlenmesini sağlamıştır. Böylece tarım alanları genişlemiş, üretim artmıştır.Buharlı traktör tarımda kullanılması arazilerin daha kısa sürede kaliteli şekilde işlenmesine tarım ürünlerinin de kısa sürede ürün kaybına uğramadan hasat edilmesine imkân vermiştir. Bu daha fazla araziden yararlanmayı, daha fazla ürün veriminin gerçekleşmesine, hasatta ürün kaybının azalması yönünden katkı yapmıştır. Kırdan kente göçe neden olmuştur.
Kısaca tarımsal üretimin ve ekilen tarım alanlarının artmasına ve atarımda insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasını sağlamıştır.

4.Bilgisayar insanların ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemiştır.

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Ürünlerin pazarlanmasını , tanıtımını ve uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

5.Paleolitik ile Neolitik dönemini birbirinden ayıran ekonomik faaliyet hangisidir?

Tarıma geçiş

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1.Pamuk üreten çiftçi, BİRİNCİL faaliyet grubunda yer alır.
2.Kumaştan elbise üreten işçi, İKİNCİL faaliyet grubunda yer alır.
3.Üretilen elbiseyi satan esnaf, ÜÇÜNCÜL faaliyet grubunda yer alır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz. D Y
1.Y
2.Y
3.Y
4.D
5.D

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Neolitik çağda insanların geçim tarzlarında nasıl bir değişme olmuştur?
A)Sanayi dönemine geçilmiştir.
B)Devletler arası sıkı ticari ilişkiler başlamıştır.
C)Tarım başlamıştır.
D)Avcılık ve toplayıcılık başlamıştır.
E)Maden işleme başlamıştır.

2.Hititler Döneminde var olan yolların Roma Döneminde geliştirilmesi ve yeni yollar yapılması neyi ifade eder?
A)Savaşların olduğunu
B)Hayvancılığın gelişmediğini
C)Tarımda ilerleme kaydedildiğini
D)Ticari ilişkilerin geliştiğini
E)Siyasi ilişkilerin iyi olduğunu
 


Reklamlar

Facebook

Üst