Çankırı'nın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Çankırı'nın Matematik Konumu
Çankırı;
40° 16' 15.1"N
41° 04' 58.6"N Kuzey enlemleri

32° 34' 14.6"E
34° 08' 45.9"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Çankırı'nın Enlem ve Boylamı

40° 36' 00.7"N - 33° 36' 58.7"E

Çankırı'nın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.600187, 33.616316

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst