Bulak (Mencilis) Mağarası


#1
Bulak (Mencilis) Mağarası

Türkiye'nin 4. büyük mağarasıdır. Yeraltı dünyası harikası Bulak Mağarası, Karabük ili Safranbolu ilçesinin 8 km. kuzey batısında Bulak Köyü?nün yakınlarında bulunan toplam uzunluğu 6km. (6042m) dir. Birbirine bağlı 3 kattan oluşmaktadır. Ana galerinin altında yeraltı nehri bulunmaktadır. Sarkıt, dikit, sütun, duvar damlataş oluşumları oldukça zengin olan Bulak Mağarası 12.yy?da korunma amaçlı kullanılmıştır. Mağranın yalnızca 400 m?si ziyarete açıktır.Bulak Mağarası?nın en güzel bölümünü Orta Kat oluşturmaktadır. Bu katın girişi, Alt Kat girişinin (suyun çıktığı giriş) 200 metre kuzeydoğusunda, suyun çıktığı yerin doğu üst yamacında yer alır. Ana girişten 100 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu bölümün uzunluğu 1.200 metredir. Son kesiminde Alt Kat ile birleşen Orta Kat?ın içerisi görünümleri son derece güzel, değişik renklerde damlataşlarla (özellikle sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damlataşları) kaplıdır. Buna karşılık, Orta Kat?ın hemen hemen orta kesiminden de bütünüyle fosilleşmiş olan İkinci Üst Kat?a çıkılır. Bir birinden bağımsız iki galeriden oluşan bu üst katın gelişimi durduğundan; buralarda damlataş oluşumları yoktur.Mağara yatay gelişmiş ve fosildir. Büyük bir ağızdan girilen mağara bir ana galeri ve iki yan pasajdan oluşmaktadır.Bu mağaraların dışında Uluyayla?da henüz yeterince keşfedilmemiş büyük bir mağara girişi ile ormanın iç kesimlerinde derin çukurluk biçiminde ilginç jeolojik oluşumlar mevcuttur.
 Reklamlar

Facebook

Üst