Bolu’nun Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları


#1
Bolu’nun Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları

Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan ilimiz, jeotermal su kaynaklarına da sahiptir. Termal kaynaklar iç turizm bakımından büyük önem taşımaktadır. Karacasu, Mudurnu - Babas ve Sarot, Seben - Kesenözü – Pavlu, Göynük - Çatak Kaplıcaları. Bolu’daki başlıca kaplıcalardır. Bolu‟da, Bolu Ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışların toprağa kolayca sızmasını sağlayarak yeraltı su kaynağının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular faylı bölümlerde toplanmış ise altta magmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı mineralleri eritip bünyelerine alarak yüzeye çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ve maden suları oluşur. Maden sularının en önemlileri Ömerler, Akkaya, Kınık maden sularıdır.

Kaynak: bolu.gov.tr
 Reklamlar

Facebook

Üst