Bolu'nun Akarsuları ve Gölleri


#1
Bolu'nun Akarsuları ve Gölleri

İl sınırları içindeki topraklardan kaynaklanan suların tümü Karadeniz’e ulaşır. Başlangıç kolu Abant Gölünün gideğeni olan Bolu Suyu (Büyüksu) ile kaynaklarını Çağa Gölünden alan, Mengen Çayı birleştikten sonra il sınırları dışında Devrek Çayı adıyla, Filyos Çayına katılır. Filyos Çayının başlangıç kolu sayılan Gerede Çayı, Köroğlu Dağlarındaki Aladağ'ın kuzey ve doğu yamaçlarından doğar. Güney, güneybatı ve batı kesimden çıkan Kirmir, Aladağ, Çatak, Göynük, ve Mudurnu Çayları, il sınırları dışında Sakarya Irmağına katılır.

Bolu İlinde, özellikle orman içersinde oluşan irili ufaklı göller ülke çapında üne sahiptir. Tabii göllerin başlıcaları Bolu'nun 32 km. güneybatısında bulunan ve denizden yüksekliği 1.325 m. ve kapladığı alan 125 Ha. olan Abant Gölü, Yeniçağa İlçesi’nde denizden yüksekliği 989 m. olan tektonik oluşumlu Yeniçağa Gölü, Göynük İlçesi'nin 11 km. kadar kuzeyinde heyelan sonucunda meydana gelen ve 15 Ha. kaplayan Çubuk Gölü, yine aynı ilçenin 27 km. doğusunda denizden yüksekliği 820 m. olan ve 18 Ha. kaplayan Sünnet Gölü, Kıbrısçık-Beypazarı yolu üzerinde 1 Ha. kaplayan Karagöl, Mudurnu Akyazı yolu üzerinde Karamurat Gölü ve Milli Park alanı ilan edilen Bolu'nun 42 km. kuzeyinde Yedigöller (Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Ġncegöl, Sazlıgöl) dir.

Bolu merkezine 8 km. uzaklıktaki Bolu Ovası'nı sulama amaçlı Gölköy Baraj Gölünün su toplama hacmi 24.000.000 m3 , en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha. bulmaktadır. Bolu-Seben Karayolu üzerinde 13 km.de rekreasyon amaçlı Gölcük Göleti, Bolu'ya 30 km. uzaklıkta Aladağ mevkii üzerinde Aladağ Göleti ile Seben Göleti önemli yapay göllerimizdendir.

Kaynak: bolu.gov.tr
 Reklamlar

Facebook

Üst