Birincil Hava Kirleticileri


cografya

Active member
#1
Birincil Hava Kirleticileri: Atmosfere doğrudan bırakılan kirleticilerdir. SO2, SO3, NO, NO2, CO, CO2, H2S gibi bileşikler birincil kirleticiler arasındadır. İkincil kirleticiler ise, birincil kirleticilerin atmosferde çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda kirletici tanımına girmeleri ile oluşmaktadır.
 Reklamlar

Facebook

Üst