Bilecik'in Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Bilecik'in Matematik Konumu
Bilecik;
39° 39' 30.7"N
40° 30' 59.8"N Kuzey enlemleri

29° 42' 18.3"E
30° 39' 50.1"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Bilecik'in Enlem ve Boylamı

40° 08' 33.3"N - 29° 58' 45.5"E

Bilecik'in Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.142573, 29.979293

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst