Beşeri Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları


#1

Beşeri Coğrafyanın Yararlandığı Bilim Dalları

Jeopolitik: Coğrafi konumun uluslararası etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji: İnsan kökenini ve ırkları inceleyen bilim dalıdır. İnsan bilimidir.

Etnoloji: İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı. Halk bilimi.

Sosyoloji: Toplum bilimi.

Felsefe: Varlığı ve bilgiyi araştıran düşünsel daldır.

Siyaset: Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalıdır.

Demografi: Nüfusu inceleyen bilim dalıdır. Nüfus bilimi.

İstatistik: Çeşitli olayları ve nesneleri düzenli olarak tespit edip grafik ve rakamlarla ifade eden bilim dalıdır.

İktisat: Üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonomi.

Tarih: Geçmişte yaşayan toplumların hayatlarını yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalıdır.

Tıp: Hastalıkların tedavisine yönelik teknik ve bilimsel çalışmaları inceleyen bilim dalıdır.

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Fiziki Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları ve Açıklamaları
 Facebook

Üst