Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları


#1
Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Beşeri Coğrafya
İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. İnsanların yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım gibi etkinlikleriyle bunların şekillenmesinde belirleyici olan etmenleri inceler. Antropoloji, etnoloji, demografi, ekonomi, istatistik, sosyoloji, tarih gibi bilimlerin veri ve sonuçlarından yararlanır.

Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

a. Nüfus Coğrafyası: Nüfusu, nüfus artışını, yoğunluğunu, kırsal ve kentsel dağılımını ve bunların dağılımına etki eden etmenleri inceler.

b. Yerleşme Coğrafyası: Doğal çevrenin yerleşme ve yerleşme tipleri üzerindeki etkilerini ve yerleşmenin dağılışını ele alır.

c. Tarım Coğrafyası: Tarımın insan yaşamı üzerindeki önemini, iklimi, yeryüzü şekillerini, gelenek ve toprağın tarıma etkilerini, çeşitli tarım sistemlerini inceler.

ç. Sanayi Coğrafyası: Sanayinin dağılışını ele alır. Bu dağılımda etkili olan iklim, yeryüzü şekilleri, hammadde ve ulaşım etmenlerini inceler.

d. Ulaşım Coğrafyası: Yeryüzü şekilleri, su yolları ve iklimin ulaşım ağı üzerindeki etkilerini ele alır. Üretim ve tüketim merkezleriyle olan ilgi ve dağılışını inceler.

e. Turizm Coğrafyası: İnsanların ilgisini çeken, onları dinlendiren, ender bulunan doğal güzellikler ve manzaraları ele alır. Yanı sıra insanların görmek ve hastalıklarını tedavi etme istemlerini gözönüne alarak bunların oluşum dağılım ve etkilerini inceler.

f. Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının oluşumunu, dağılışını ve özelliklerini inceler.

g. Siyasi Coğrafyası: Ulaşım üzerinde etkili olan faktörleri, ulaşım türlerini ve bunların dağılışını inceler.

h. Sağlık Coğrafyası: Siyasi olayların coğrafi nedenlerini ve dağılışını inceler.

Beşeri Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları ve Açıklamaları

Fiziki Coğrafyaya Yardımcı Olan Bilim Dalları

Coğrafyanın Yardımcı Bilim Dalları ve Açıklamaları
 Facebook

Üst