Asit Yağmurları


#1
Asit Yağmurları

Asidik yağmur, asidik kimyasalların yağmur , kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen isimdir. Atmosfere yayılan kükürtdioksit ve azotdioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar.
Havadaki tipik çap konsantrasyonunda oluşan yağmurun pH'ı 5.6 civarındadır. Bu yüzden pH'ı 5.6'nın altındaki yağmur asit yağmuru olarak nitelendirilir.
Ama doğal asit kaynakları yüzünden yağmurun pH'ı zaten 4.5 ile 5.6 arasında değiştiği için 5.0'ın altı daha doğru bir ölçü olarak nitelendirilebilir.
Asit yağmuru akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca sebeplerindendir.

Asit yağmuruna yol açan en önemli faktör insan faaliyetidir. Elektrik üretimi fabrikalar ve motorlu araçlar gibi pek çok insan yapımı nesne zararlı gazları atmosfere bırakır. Bu gazlar asite dönüşüp yere geri düşmeden önce yüzlerce km taşınabilirler. Ayrıca asit yağmuruna neden olan sebeplerden en önemlisi parfüm ve deodorantlardır.

asit-yagmurlari.jpg

Asit Yağmurlarının Zararları
Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.
Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.
Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.
İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

Asit Yağmurlarının Etkisini En Aza İndirmek İçin Alınabilecek önlemler;
* Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi vs.)
* Orman yangınları engellenmeli, yeşil alanlar yaygınlaştırılmadır.
* Şehir içi ulaşımlarda özel araçların yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
* Havayı olduğundan fazla kirleten kaçak kömür kullanımının önüne geçilmelidir.
* Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
* Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.
 Reklamlar

Facebook

Üst