Antalya'nın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1

Antalya'nın Matematik Konumu
Antalya;
36° 05' 32.8"N
37° 26' 16.1"N Kuzey enlemleri

29° 15' 36.4"E
32° 36' 29.9"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Antalya'nın Enlem ve Boylamı

36° 53' 48.8"N - 30° 42' 53.4"E

Antalya'nın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

36.896896, 30.714830

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Facebook

Üst