20. Yüzyıl Öncesi ve 20. Yüzyıl Sonrası Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları


#1
Geçmişte ve Günümüzde Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları
nufus-sayimlari.jpg


Nüfus bir ülke için en önemli güç kaynağıdır. Ülkeler sahip oldukları nüfusu doğru bir şekilde değerlendirirse ülkenin kalkınması ve gelişmesi sağlanır. Bu nedenle ülke nüfusunun özelliklerini tanımak için nüfus sayımları yapılır. Nüfus sayımlarının başlıca amaçları ise şunlardır;

20. Yüzyıl Öncesi Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları Şunlardır:

• Asker sayısını belirlemek
• Vergi yükümlülerini belirlemek
• Tarım ve arazi konularında bilgi toplamak.

20. Yüzyıl Sonrası (günümüzdeki) Modern Nüfus Sayımlarının Amaçları Şunlardır;

• Nüfus miktarını ve nüfus artış hızını tespit etmek, buna göre nüfus planlaması yapma
• Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını belirlemek
• Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını belirlemek
• Okuma yazma bilmeyen nüfusun belirlenmek
• Nüfusun eğitim durumu belirlemek
• Nüfusun mesleklere göre dağılımını belirlemek
• Nüfusun sosyo-ekonomik yapısını belirlemek
• Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımını belirlemek
• Kent ve kır nüfusunu belirlemek
• Nüfus hareketlerini (göçler) belirlemek
• Ülkedeki işsizlerin sayısının belirlemek ve buna göre yeni iş sahalarının açılmasını sağlamak
• Ülke genelinde nüfusun dağılışını belirlemek
• Asker sayısını belirlemek
• Seçmen sayısını belirlemek

Nüfus sayımları sonucunda elde edilen bilgilere bakarak ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar yapılır. Ülkenin sahip olduğu kaynakların kullanımın planlaması yapılır.
Örneğin, ülkede nüfus artış hızı fala ise bütçeden demografik yatırımlara (altyapı, okul, hastane, gibi) ayırdıkları payı artırırlar. Yine öğrenci sayısına bakarak okul, derslik ve öğretmen ihtiyacı belirlenir.
 Reklamlar

Facebook

Üst