11. Sınıf Sayfa 67-68 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
1- Dağıtım üretim ve tüketimi nasıl etkiler açıklayınız.
Ürünlerin dağıtımı önemli bir etkendir.Üretilen mal hızlı bir şekilde geniş pazarlara aktarılabilmesi o ürüne olan ihtiyacı arttırır buda üretimi destekler.Bozulmadan hızlı bir şekilde geniş pazar payı olan bölgelerine aktarılması da tüketimi arttırır.
2- Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır.
Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanma yoluna giderler.Bu kaynaklardan faydalanmak için yapılan yatırımlar tesisler sonucu işlenen ürünlerden elde edilen gelir o ülke ekonomisinin temel taşını oluşturur. Yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu kaynaklarını daha ucuz fiyata dış ülkelere işlenmeden satmak zorunda kalır.
3- Medyanın bir ürünü tüketiciye sunmasındaki etkisini söyleyiniz.
Medya bir ürünün pazarlanmasında geniş kitlelere aktarılmasında insanların bu ürüne yönlendirilmesinde çok etkili bir rol oynayarak o ürünün daha fazla tüketilmesinin önünü açar.Daha geniş kitlelere ulaşmak tüketimi destekler.
4-Üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.
Üretilen tarımsal bir ürün örnek süt işlenmek için tesislere oradan işlendikten sonra dağıtım aşaması sonucu tüketiciye ulaşarak sofralarımıza gelir.Yada petrol üretilmesi boru hatları ,tanker vb işlenecek tesislere aktarılması oradan işlendikten sonra tekrar dağıtım sistemi ve tüketiciye ulaşarak bu etkileşim tamamlanır.
5- İklimin üretim ,dağıtım tüketim üzerine etkisini örnekle açıklayınız.
İklim şartlarının uygun olması tarımsal üretimi olumlu etkiler.Örnek Marmara bölgesinde çeşitli iklimlerin varlığı tarımda çeşitlilik sağlar.Yine üretilen ürünlerin dağıtılmasında uygun iklim koşulları dağıtım işlemini daha ekonomik kılar.Örnek Doğu Anadolu da dağıtım hizmetleri Marmara ya oranla daha zor ve masraflıdır.Bu iki olayda meydana gelen olumlu yada olumsuz etkileşim tüketimi de direk etkiler.
6-Günümüzde internetin ulusal ve uluslararası ticarette nasıl bir rolü vardır.
İnternet dünyada özellikle Pazar payını büyüterek firmaların dünyanın bir çok noktasına ulaşarak ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak sağlar.Firmalar bu bağlantılar doğrultusunda daha fazla kazanç sağlar beraberinde üretim mevcut tüketime dayalı olarak artarak ticareti canlandırır.Yine insanların alışveriş özelliklerinde değişikliğe yol açarak insanların alışveriş merkezlerine gitmeden bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlar.
7-Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim tüketim dağıtımı nasıl etkilemiştir.
Bir bölgede sanayileşme o bölge için gelişme demektir.Gelişmişlikte birlikte yeni iş sahaları şehirleşme ,yaşam standartlarının yükselmesi beraberinde bölgeye yoğun göç hareketlerine yol açar.Artan nüfusla beraber bölgede üretim beraberinde gelişmiş dağıtım sistemleri ve bunların sonucu artan bir tüketim görülür.
8-İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bir ürünün dağıtılmasında ki rolünü açıklayınız.
Bu boğazlar önemli geçiş noktalarıdır.Asya ve Avrupa’nın birbirine bağlantı noktasında yer almaları bu boğazları önemli bir dağıtım noktası haline getirir.Çanakkale boğazı İstanbul boğazının tamamlayıcısı durumundadır ve deniz yolu ile dağıtımda önemli merkezlerdir.Deniz yolu ulaşımı için önemli geçiş noktalarıdır.Özellikle petrol taşımacılığında bu boğazlar son derece önemlidir.
9-Ham maddeye yakınlığın bir ürünün üretimine etkisini bir örnekle açıklayınız.
Hammaddeye yakınlık bir ürünün üretimini olumlu etkiler.Hammaddeye yakın olması maliyeti düşürür o ürünün üretimi için başka bölgelerden mal getirmek yerine mevcut yerde yeterli hammaddenin bulunması üretimi olumlu etkiler.Örnek çay fabrikalarının doğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk kazanması bölgedeki çay üretiminde etkilidir.Siz bu fabrikayı iç Anadolu bölgesine kurarsanız mevcut çayı işlemek için bu bölgeye getirmeniz gerekir buda maliyeti arttırır.
10-Günümüzde tüketimi arttırıcı faktörler nelerdir.Bir örnekle açıklayınız.
Tanıtım reklam,kitle iletişim araçları,moda,teknolojik gelişmeler, tüketimi arttırıcı etkenlere örnek verilebilir.
Reklam kampanyası sonucu bir ürünün ilgi çekici şekilde tanıtılması tüketimi arttırır.
Moda yaratılması o sezon için tüketimi arttırıcı etki sağlar,
Teknolojik gelişmeler insanlar için yakından takip edilir insanlara kolaylık sağlayan yeniliklerin varlığı tüketimi arttırır.
Herhangi bir ürünün kullanıldığı sektörlerin çeşitlendirilmesi tüketimi arttırır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1-İletişim
2-İnsanların
3-İnsanların temel ihtiyaçları
4-Teknocoğrafya
5-İklim ve yerşekilleri
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y yazınız.
1-D 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-D
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-
Bu soru ile ilgili gelen bir yorum üzerine tekrar değerlendirme yapılmıştır.Süt diğer ürünlere oranlar çabuk bozulabilen özel donanımlı kamyonlarda taşınır bu bir farklılıktır.Dİğer ürünlerde böyle bir dağıtım özelliği yoktur.Diğer açıdan bakıldığında petrol yalnız boru hattı ve tankerler ile taşınmakta diğerleri kara yolu ile taşınamamakta diğerleri ise taşınabilmektedir.Cevaplandırmanızda bu huhusu değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz...
2-C
3-E
4-E
5-B
6-
Canlı hayvan
-
et kombinası
-
sucuk
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet


Buğday
-
un fabrikaları
-
un
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet artar.

Deri
-
deri işleme fabrikaları
-
ayakkabı deri giyim sanayi
-
tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet

Demir
-
demir çelik
-
İnşat demiri
-
Tüketim artar
-
Sektörel çeşitlilik ve rekabet vb

7-Kitabınızdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
v Petrolün bölgelere göre rezervi ile tüketimi arasında dengesizlikler vardır. Rezervi fazla olan bölgelerde yeterli gelişim sağlanamamış ve tüketim düşüktür.
v Çıkartılan petrol sanayi ,şehirleşme ,teknolojinin gelişmiş olduğu petrol ürünlerinin kullanımına açık Avrupa, Amerika güneydoğu Asya bölgesine taşınmaktadır.
v Orta doğu petrolleri daha çok Güney Doğu Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde tüketilmektedir.
v Ekonomik faaliyet kollarının oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Üretim bölgelerinde petrol üretimine dayalı tesisleşme dağıtım ve tüketiminde ise yine petrol ürünlerinin kullanım alanlarına dayalı ekonomik faaliyetler gelişmiştir.
 Reklamlar

Facebook

Üst